Home Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 190 Page 185 Page 196 Page 205 Page 210 Page 217 Page 229

Projekt Teaterscenografi.

KTH-A. 1999.

Table4two. CSSD. London. 2001.

Hystery. CSSD. London. 2001.

Norrsken. Zin-Lit Productions. London och Nacka. 2001.

Galileo av Bertholt Brecht. Teaterscenografi fördjupning. KTH-A. 1999-2000.

Romeo&Juliet. Inträdesprov till Central School of Speech and Drama, CSSD, London. 2000.

Don Juan. CSSD, London. 2000.