Home Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8

KTH-A. Projekt Teaterscenografi 1999. Projektansvarig Lena Lucki.

Scenografier av varierande storlek och komplexitet skapades till ett antal olika situationer, pjäser och scenrum.

Page 189 Page 188 Page 186 Page 187

Ett eget barndomsminne

Ett parti schack av TS Eliot

La Musica Deuxieme av Margeurite Duras

Den Kaukasiska Kritcirkeln av Bertholt Brecht