Home Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8

KTH-A. Teaterscenografi fördjupningsprojekt. Galileo av Bertholt Brecht. 1999-00. Projektansvarig Lena Lucki.

Jag valde Elverket som tänkt scen. Pjäsen handlar om ett paradigmskifte och det starka motstånd som all förändring kan väcka. Tidigt i skissarbetet började bilder av gamla lador med grånade, glesa plankväggar dyka upp, som bilder av något förgånget. Glesa plankväggar kan ju också fungera som ett raster och göras mer eller mindre opaka eller genomsiktliga beroende på hur de blir belysta. Jag byggde upp ett rum i rummet av tunna, glesa träväggar som stänger in och halvt döljer det som väntar utanför den rådande världsbilden.

Page 191 Page 192 Page 193 Page 194 Page 195