Home Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8

Table4two. CSSD. London. 2001.

En produktion i samarbete med The Peoples Show, en teatergrupp i London. Vi använde egna minnen och erfarenheter som utgångspunkt. Det visuella temat vi valde var transformation. Vi ville använda och förvandla enkla vardagliga objekt, låta de transformeras som i leken. Allt mynnade ut i en föreställning om en surrealistisk restaurang med en samling märkliga gäster och deras livsdrömmar.

Medverkande: Christine Richey, Frank Wurzinger, Bijan Sheibani, Maria Papastefanakis, Colette Zacca, Marianne Wahl, Erika Barresi, Ramon Chamadoira, Lara De Matos, Louise Kane, Kat Copper.

Page 214 Page 215 Page 216 Page 211 Page 212 Page 213