Home Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8

Återkomst. Novell. Bidrag till tävlingen Umeå novellpris 2008.

Handen i ordet. Essä. Uppgift på Kreativt Skrivande, Södertörns högskola 2004.

Toccata och Bhangrapolska. Reportage. Uppgift på Kreativt Skrivande, Södertörns högskola. 2004.

Ingentingessä. Uppgift på Kreativt Skrivande, Södertörns högskola, 2004.

Härifrån till Peniche. Novell. 2000.

Vallfartskyrkan Vierzehnheiligen av Balthasar Neumann, 1742-1772. Presentationstext till projektet Arkitektur i modell, KTH-A, 1997.