Home Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8

Examensprojekt 2002-2003. Examinator Jadwiga Krupinska. Handledare Dan Johansson.

Jag valde en befintlig tävling om ett allaktivitetshus för sjuka barn vid Huddinge sjukhus med ett komplext program innehållande lokaler för lek, fritid och skolarbete, övernattning för familjer och arbetslokaler för forskningspersonal. Allt inrymt på en plats omgärdad av Huddinge sjukhus.

Page 271 Page 272 Page 273 Page 274 Page 275 Page 276 Page 277 Page 278 Page 279 Page 280 Page 281