Home Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8

KTH-A. Multimediaprojekt. 1998. Projektansvarig Lars Befring.

Det sammanhållande temat var tunnelbanestationer. Jag valde att skapa en scenografi till “Orfeus och Euridike” i den blå linjens station på T-centralen.

Page 269 Page 267 Page 266 Page 268