Home Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8

KTH-A. Projekt Acceptera. 1998. Projektansvarig Peter Ullstad.

3D-modellering av Stockholmsutställningen 1930 och presentation av materialet i film, på cd-rom, på en hemsida och i en 3D-kub på KTH.

Page 261 Page 262 Page 263 Page 264