Home Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8

KTH-A. Rummets gestaltning. 1997. Delprojekt scenografi. Rumslig gestaltning av en valfri text, i mitt fall Per-Olof Enqvists “I lodjurets timma”.

Page 255