Home Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8

KTH-A. Rummets gestaltning. 1997. Delprojekt skolan som biopalats. Uppgiften var att låta ett helt nytt innehåll omforma en befintlig byggnad och i synnerhet entrén.

Page 255