Home Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8

KTH-A. Projekt Rummets gestaltning. 1997. Projektansvarig Björner Thorsson.

En serie prövningar av rumsgestaltning. Hur förändras en byggnads uttryck av ett nytt innehåll? Hur gestaltas en text på en teaterscen? Som avslutning ett valfritt projekt, i mitt fall en undersökning av arbetsbord.

Page 256 Page 257 Page 258 Page 259