Home Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8

KTH-A. Projekt arkitektur i modell. 1997. Vallfartskyrkan Vierzehnheiligen av Balthasar Neumann. 1742 - 1772.

Ett samarbete med Arkitekturmuseet inför öppnandet av det nya Moderna Museet och Arkitekturmuseet 1998. Ett antal historiska byggnader från pyramider fram till 1900-talet i urval av Johan Mårtelius, professor i arkitekturhistoria, byggdes upp som trämodeller under Stig Victorssons sakkunniga ledning.

Vierzehnheiligen finns i Bamberg i södra Tyskland på platsen för en herdes vision av Kristusbarnet och de fjorton nödhjälparna. Modellen ingår i Arkitekturmuseets permanenta samling.

Läs mer om Balthasar Neumann och Vierzehnheiligen.

En tysk hemsida om vallfartskyrkan Vierzehnheiligen.

Page 249 Page 250 Page 251 Page 252 Page 253 Page 254