Home Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8

KTH-A. Projekt arkitektur i modell. 1997. Vallfartskyrkan Vierzehnheiligen av Balthasar Neumann. 1742 - 1772.

Ett samarbete med Arkitekturmuseet inför öppnandet av det nya Moderna Museet och Arkitekturmuseet 1998. Ett antal historiska byggnader från pyramider fram till 1900-talet i urval av Johan Mårtelius, professor i arkitekturhistoria, byggdes upp som trämodeller under Stig Victorssons sakkunniga ledning.

Vierzehnheiligen finns i Bamberg i södra Tyskland på platsen för en herdes vision av Kristusbarnet och de fjorton nödhjälparna. Modellen ingår i Arkitekturmuseets permanenta samling.

Läs mer om Balthasar Neumann och Vierzehnheiligen.

En tysk hemsida om vallfartskyrkan Vierzehnheiligen.

Page 249 Page 250 Page 251 Page 252 Page 253 Page 254 Page 386 Page 387