Home Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8

KTH-A. Projekt byggnadsplanering. Enfamiljshus. 1996. Avslutning av arkitektlinjens obligatoriska del i åk 3. Projektansvarig Anders Bodin. Assistent Eva Rosengren.

Ett tidigare projekt valdes ut, i mitt fall ett enfamiljshus från årskurs 1, och ritades om. Ett bra sätt att upptäcka den utveckling som skett, omgestalta från grunden och tydligare förverkliga idéer som fanns redan i det ursprungliga projektet.

Page 245 Page 246 Page 247 Page 241 Page 244 Page 242 Page 243